KANCELARIA PARAFIALNA

Godziny urzędowania

Czytaj więcej

LITURGIA

Porządek Mszy św. i nabożeństw

Czytaj więcej

__________________________

Liturgia dnia

__________________________

Komentarz do Ewangelii

__________________________

__________________________

FILM – kino HELIOS Legnica (do 26 czerwca 2014 – godz. 13:00)

GDY BUDZĄ SIĘ DEMONY

YouTube Preview Image

__________________________

__________________________

Szukaj

Komunikat bpa Stefan Cichego na zakończenie posługi w diecezji legnickiej i zaproszenie na ingres nowego biskupa legnickiego

Bp Stefan Cichy, Administrator Apostolski

_____________________________________________

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (grupa 4)

_____________________________________________

św. Jan Paweł II:

Zwracam się tu przede wszystkim do tych braci w Chrystusie, którzy zatrudniają innych. Nie dajcie się zwieść wizji natychmiastowego zysku, kosztem innych. Strzeżcie się wszelkich pokus wyzysku. W przeciwnym razie każde dzielenie eucharystycznego Chleba stanie się dla was oskarżeniem. Tych zaś, którzy podejmują jakikolwiek rodzaj pracy, zachęcam: spełniajcie ją odpowiedzialnie, uczciwie i solidnie. Podejmujcie swoje obowiązki w duchu współpracy z Bogiem w dziele stwarzania świata. ,,Czyńcie sobie ziemię poddaną'' (por. Rdz 1, 28). Podejmujcie pracę w poczuciu odpowiedzialności za pomnażanie dobra wspólnego, które ma służyć nie tylko temu pokoleniu, ale wszystkim, którzy w przyszłości zamieszkiwać będą tę ziemię - naszą ojczystą, polską ziemię.

- Legnica, 2 czerwca 1997 r.