KANCELARIA PARAFIALNA

Godziny urzędowania

Czytaj więcej

LITURGIA

Porządek Mszy św. i nabożeństw

Czytaj więcej

__________________________

Liturgia dnia

__________________________

Komentarz do Ewangelii

__________________________

__________________________

Szukaj

Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2015

Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8)

Wielki Post (baner)

_____________________________________________

NABOŻEŃSTWA PASYJNE

Nabożeństwa pasyjne

_____________________________________________

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH

_____________________________________________

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (grupa 4)

_____________________________________________

św. Jan Paweł II:

Ta okoliczność historyczna, związana z miejscem naszej dzisiejszej liturgii, usposabia nas do refleksji nad tajemnicą Eucharystii w szczególnej perspektywie - w perspektywie życia społecznego. Słusznie bowiem naucza Sobór, że skoro ,,żadna (...) społeczność chrześcijańska nie da się wytworzyć, jeżeli nie ma korzenia i podstawy w sprawowaniu Najświętszej Eucharystii, od niej (...) trzeba zacząć wszelkie wychowanie do ducha wspólnoty''

- Legnica, 2 czerwca 1997 r.